Welkom bij de Scholengemeenschap Meetjesland

De Scholengemeenschap Meetjesland is een samenwerkingsverband tussen de 5 basisscholen van de gemeentebesturen van Assenede, Lievegem, Maldegem, St-Laureins, Zelzate en van 2 basisscholen buitengwoon onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen (PSBLO Eeklo en Assenede) uit de regio Meetjesland, die door samen te werken elkaar versterken.


In the picture


De Scholengemeenschap Meetjesland bestaat uit onderstaande basisscholen en hun respectievelijke afdelingen:

De website is hoofdzakelijk ten behoeve van de personeelsleden en de directies van alle scholen, de schoolbesturen en de leden van het beheerscomité en het OCSG.  

De inhoud is niet limitatief: het onderwijsgebeuren is een levend geheel, steeds in evolutie, dus aanvullingen, wijzigingen en bijsturingen zullen zich voortdurend opdringen. 

Ik wil hier de directeurs van onze Scholengemeenschap uitdrukkelijk danken voor hun steun en collegiale vriendelijkheid. Hun competenties staan er garant voor dat wij binnen onze scholengemeenschap een toekomstgericht, een constructief, een samenhangend en een degelijk onderwijsbeleid kunnen vorm geven.

Manu Buysse,
Coördinerend directeur Scholengemeenschap Meetjesland


Meer over ons