De Scholengemeenschap Meetjesland (2005-  )

De Scholengemeenschap Meetjesland is een interlokale vereniging dat is opgestart in 2005 en de basisscholen van de gemeentebesturen van Assenede, Lievegem, Maldegem, St-Laureins, Zelzate en de 2 basisscholen buitengewoon onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen (PSBLO Eeklo en Assenede) verenigt. 

 

 

 

 

Onze werking

Op Scholengemeenschap niveau organiseren we vormingen, delen we expertise en streven we naar eeen gemeenschappelijke visie inzake personeelsbeleid, aankoopbeleid en administratie.

We doen dit o.a door:

 • het streven naar een gezamenlijke visie door overleg tussen directies (directiecomité), schoolbesturen (beheerscomité) en OCSG (vakbonsdsafgevaardigden), ...
 • het organiseren van gezamenlijke vormingen en pedagogische studiedagen o.a rond 
  • EHBO en brandveiligheid, STEM, Inclusief onderwijs, evaluatie, ...
  • Onderwijscafés ( M-decreet, Leerplannen en methodes, Inclusief onderwijs, Humorcafé) , ...
 • via het delen van kennis en ervaringen door
  • intern en extren te hospiteren
  • opendeur van school ("School in Kijker"),inspiratiemarkt, overleggroep zorg, IT en administratie.
 • een gezamenlijk personeelsbeleid door afspraken te maken over:
  • korte vervangingen
  • lerarenplatform
  • ondersteuningsnetwerk
  • solliciteren
  • ...
 • een gezamenlijk aankoopbeleid
 • en vooral door elkaar te ondersteunen
> Meer over onze werking kan u vinden in het 'Jaarverslag 2018-19